1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پایان
دکتر ذبیح اله شاهمرادی

دکتر ذبیح اله شاهمرادی

متخصص و جراح پوست و مو

لیزرتراپی و پیلینگ

(دانشیار دانشگاه)

رزرو نوبت یکشنبه 23 خرداد 1400
آدرس مطب: اصفهان- خیابان شمس ابادی- روبروی مرکز تحقیقات معلمان- ساختمان قمرالدوله- طبقه دوم واحد 213
تلفن مطب: ۰۳۱ - ۳۲۲۰۴۹۸۷